30. gadadiena  

2016. gada 2. februārī, Latvijas savienība Černobiļa pārstāvji tikās ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Jevgeniju Perebijniju, lai apspriestu pasākumus, kuri notiks pieminot Černobiļas atomelektrostacijas avāriju.

Sarunu gaitā tika pārrunāti Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālās garantijas un veselības aprūpes problēmas Latvijā.