Par apbalvojumu  

Biedrība Latvijas savienība Černobiļa ierosināja Saeimai apbalvot visus Černobiļas avārijas seku likvidatorus. Saeima lūdza Latvijas ministru kabineta viedokli šajā jautājumā. Savukārt Ministru kabinets šo jautājumu risināt ir uzticējis Iekšlietu ministrijai, kura ir izveidojusi darba grupu iesaistot tajā biedrības Latvijas savienība Černobiļa valdes locekli - viceprezidentu Māri Šopu.

Saskaņā r nolikumu apbalvojumu var saņemt katrs avārijas seku likvidēšanas dalībnieks. Pieteikums iesniedzams Iekšlietu ministrijā. Šo pieteikumu salīdzinās ar valsts reģistu un ja persona nebūs sodīta par tīšu noziegumu visticamāk komisija nobalsos par apbalvošanu. Apbalvošanai var virzīt jebkura organizācija vai iestāde, kā arī paši Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki vai to tuvinieki. Ir iesniegti pirmie saraksti apbalvošanai. 

 

 

Nolikums pielikumā.