Apbalvojuma darba grupa  

Latvijas savienības Černobiļa Valdes loceklis - viceprezidents Māris Šops aktīvi darbojas Iekšlietu ministrijas izveidotajā komisijā par apbalvojuma piešķiršanu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.