Sociālā rehabilitācija  

Labklājības ministrija (LM) plāno samazināt strauji pieaugošo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu, novirzot finansējumu, kas paredzēts tā nodrošināšanai strādājošiem pensionāriem ar funkcionāliem traucējumiem, arī citām pakalpojuma saņēmēju mērķa grupām.

Tādējādi 2014.gadā pakalpojuma rindu varētu samazināt par 7.33%, 2015.gadā – 12.23%, 2016.gadā – 15.74%, 2017.gadā – 18.37% un 2018.gadā – 20.43%. Līdz ar to pakalpojumu būs iespējams nodrošināt savlaicīgāk tiem cilvēkiem, kuriem pakalpojuma saņēmēju rindā jāgaida vairāk par diviem gadiem.

Izmaiņas ir nepieciešamas, jo visām saņēmēju mērķa grupām, izņemot strādājošus pensionārus, ir pieaudzis rindā gaidīšanas laiks. Piemēram, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā 2013.gada beigās rindā nācās gaidīt aptuveni divus gadus, bet šobrīd tie jau ir divi gadi un divi mēneši. Salīdzinot cilvēku skaitu kopējā rindā 2013.gada 7.martā un 2014.gada 1.aprīlī, tā ir palielinājusies par 22% jeb 1674 cilvēkiem. Kopējā pakalpojuma saņēmēju rindā 2014.gada 1.aprīlī bija 7695 cilvēki.

Iepriekšminēto paredz informatīvais ziņojums Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu mazināšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Ceturtdien, 8.maijā, tas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl ir jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā.

LM uzsver, ka vienlīdzīgas tiesības pakalpojumu saņemt savlaicīgi ir cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, strādājošiem pensionāriem, politiski represētiem cilvēkiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas (ČAES) seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā un strādājošiem pensionāriem ar prognozējamu invaliditāti. To paredz Ministru kabineta Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem.

 

Pārpublicēts no Labklājības ministrijas mājas lapas.