Veselības aprūpe  

LAtvijaas savienība "Černobiļa" ir saņēmusi Veselības ministrijas atbildi par aktuāliem jautājumiem veselības aprūpē!

Veselības ministrijas atbilde