Atšķirīgs pensiju aprēķins  

Biedrības Latvijas savienība Černobiļa biedrs ir vērsies tiesā ar prasību pret Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) pārrēķināt pensiju sakarā ar darbaspēju zaudējumu palielināšanos un izmaksāt kaitējuma atlīdzību. Ar šādu lūgumu mūsu biedrs vērsās VSAA un saņēma atteikumu. 2013.gada 11.novembrī Administratīvā apgabaltiesa nosprieda daļēji apmierināt prasību:VSAA izdot labvēlīgu administratīvo aktu par kaitējuma atlīdzības piešķiršanu un izmaksāšanu. 

Tiesas spriedums pielikumā.