Goda zīme  

 

Latvijas Savienība „Černobiļa"

Goda zīmes nolikums

 

Rīgā, 2006.gada 25.aprīlī.

 

Valdes sēdes protokols Nr.3

Latvijas Savienība „Černobiļa" Goda zīmi piešķir ar Latvijas Savienība „Černobiļa" Goda zīmes Domes ieteikumu, pamatojoties uz fizisko un juridisko personas vai personu rekomendācijas un valdes lēmumu.

Latvijas Savienība „Černobiļa" Goda zīmi piešķir:

Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušām personām, par aktīvu piedalīšanos biedrības un sabiedriskajā darbā, aizstāvot ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un cietušo personu sociālās un ekonomiskās intereses un par sevišķiem nopelniem stiprinot biedrības darbību uz vienprātības, brīvprātības un demokrātiskiem principiem, augsti turot savu morālo un ētisko stāju.

valsts, pašvaldību, veselības aizsardzības u.c. institūciju, uzņēmumu, organizāciju pārstāvjiem, kuri ieguldījuši lielu, regulāru darbu ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku veselības, sociālo u.c. viņu interešu jautājumu risināšanā, palīdzības sniegšanā;

citu kodolavārijas seku likvidēšanas un kodolizmēģinājuma dalībniekiem, kuri aktīvi piedalījušies biedrības darbā un nesuši savu personisko ieguldījumu no radiācijas cietušo interešu aizsardzībā;

citu valstu uzņēmumu un viņu citu institūciju pārstāvjiem, diplomātiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, kuri nesuši sevišķu ieguldījumu no radiācijas cietušo aizsardzībā, draudzīgo attiecību stiprināšanā, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un cietušo personu sociālā aizsardzībā.

Goda zīmes apbalvotam izsniedz Latvijas Savienība „Černobiļa" Goda zīmi, Latvijas Savienība „Černobiļa" mazo nozīmīti ar uzrakstu „apbalvots ar goda zīmi" un apliecību, kuru paraksta Latvijas Savienība „Černobiļa" valdes priekšsēdētājs - prezidents un Goda zīmes Domes priekšsēdētājs.

Apbalvoto reģistrs tiek veikts Latvijas Savienība „Černobiļa" Goda zīmes reģistrācijas žurnālā uzrādot Latvijas Savienība „Černobiļa" valdes lēmuma Nr., datumu, piešķiršanas pamatojumu.

Latvijas Savienība „Černobiļa" Goda zīmi un mazo nozīmīti ar uzrakstu „apbalvots ar goda zīmi" izgatavo licenzēta firma par biedrības līdzekļiem.

Latvijas Savienība „Černobiļa" Goda zīmes piešķiršana apbalvotam var tikt atcelta, atsaukta, pamatojoties tikai uz valdes lēmumu, ja apbalvotais pārkāpj un veic prettiesiskas darbības, kā arī darbības, kas ir pretrunā ar Goda zīmes nolikumu, šķeļ biedrības vienotību, diskrimitējot to, kā arī pamatojoties uz fiziskās vai juridiskās personas vai personu iesnieguma par rekomendācijas atsaukšanu.

Latvijas Savienība „Černobiļa" Goda zīme ir Latvijas Savienība „Černobiļa" īpašumsv un tikai Latvijas Savienība „Černobiļa" var izgatavot šo apbalvojumu.

Latvijas Savienība „Černobiļa"

Valdes priekšsēdētājs - prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks

 

Goda zīmess Domes priekšsēdētājs,

Valdes priekšsēdētāja vietnieks - viceprezidents Māris Šops

 

 

 

Latvija Savienība „Černobiļa" Goda zīmi

Pasniedz kā augstāko apbalvojumu saskaņā ar Goda zīmes nolikumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušām personām, kuri aktīvi piedalās biedrības un sabiedriskā darbā, medicīnas, sociāliem, pašvaldību, valsts institūciju darbiniekiem, juridiskām personām, ārvalstu pilsoņiem un juridiskām personām, par lielu ieguldījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un cietušo personu veselības un sociālā aprūpē, kā arī par sniegto atbalstu un sadarbību ar Latvijas Savienību „Černobiļa".

 Līdz 2010.gada 1.oktobrim ir apbalvoti 203 fiziskās, kā arī juridiskās personas.