Likuma izstrādes darba grupa  

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Skolas ielā 28, Rīgā, LV - 1331 Tālr. 7021600, fakss 276445
RĪKOJUMS
Rīgā
31.07.1998. Nr 197
Izdots saskaņā ar Labklājības ministrijas nolikuma 5.4. apakšpunktu
Par darba grupas izveidi
1. Izveidot darba grupu likumprojekta "Par Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieka un CAES avārijas rezultātā cietušas personas statusa un sociālo garantiju noteikšanu" izstrādāšanai šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:
Sandra Baltiņa - Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja;

Darba grupas vadītāja vietnieks:
Jevgeņijs Strebkovs - Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta Sociālās rehabilitācijas nodaļas vecākais referents;

Darba grupas locekļi:
Baiba Elsberga - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Apdrošināšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte;

Ingrīda Frickausa - AML P.Stradiņa klīniskās slimnīcas konsultatīvās poliklīnikas vadītāja;

Andrians Ļublins - Satiksmes ministrijas Pasažieru pārvadājumu departamenta direktors;

Inga Mosina - Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente;
Ingūna Oša - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārste eksperte;

Silvija Pablaka - Labklājības ministrijas Ārstniecības departamenta Veselības aprūpes pārraudzības nodaļas vadītāja;

Aija Rieba Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta Sociālās palīdzības politikas un prognozes nodaļas vadītāja;

Dace Trušinska - Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas Pensiju nodaļas vecākā referente;

Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks - Latvijas republikāniskās savienības "Černobiļa" prezidents;

Anita Zandovska - Finansu ministrijas Budžeta departamenta Sociālās sfēras finansēšanas nodaļas vadītājas vietniece;

Vija Žīgure - Valsts obligātās veselības apdrošināšanas Centrālā fonda Medicīnas nodaļas vadītāja.
2. Darba grupai līdz 1998.gada 16. oktobrim izstrādāt likumprojektu un iesniegt Labklājības ministrijas vadībai.

 

V. Jaksons
J.Strebkovs,7021674