Valdes sastāvs  

Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks  - Valdes priekšsēdētājs, prezidents;

Māris Šops  - Valdes priekšsēdētāja vietnieks, viceprezidents;

Ilmārs Bruņenieks - priekšsēdētāja vietnieks, viceprezidents;

Ilmārs Kalniņš - priekšsēdētāja vietnieks, viceprezidents;

Vladimirs Cenkurs - LilinšteinsValdes loceklis;

Gundars ŠulcsValdes loceklis;

Jurijs Viktorovs  - Valdes loceklis.