Video  

Patriarhs izteica litāniju par Černobiļas upuriem