Noteikumi par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības paraugu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības paraugu  


1999.gada 21.decembrī Noteikumi Nr. 412

Rīgā (prot. Nr. 71, 1.§)

 

Noteikumi par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības paraugu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības paraugu

 

Izdoti saskaņā ar

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku

likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu

sociālās aizsardzības likuma 7.pantu

1. Šie noteikumi nosaka Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības paraugu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības paraugu.

 

2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība (1.pielikums) un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecība (2.pielikums) ir dokumenti, kas apliecina minēto personu statusu.

 

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

 

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Labklājības ministrs R.Jurdžs

 

 

1.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 21.decembra

noteikumiem Nr.412

 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka

apliecības paraugs (grafiskais attēls)

 

 

 

Černobiļas AES avārijas seku

likvidēšanas dalībnieka apliecība Nr. _____

 

 

 

 

 

 

foto-

kartītes

vieta

 

 

Vārds _________________________________

Uzvārds _______________________________

Personas kods ____________ - _____________

Nr. vienotajā valsts reģistrā ________________

Izsniegšanas datums ______________________

 

/pašsabrūkošas

hologrammas

vieta/

 

Izsniedzējs _____________________________

_____________________________

 

 

 

 

 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība

izsniegta saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku

likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacija avārijas

rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 4.pantu.

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ir tiesības

uz likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem atvieglojumiem.

 

/karstspiedes

hologrammas Latvijas Republika

vieta/

 

 

 

 

Labklājības ministrs R. Jurdžs

 

 

2.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 21.decembra

noteikumiem Nr. 412

 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas

apliecības paraugs (grafiskais attēls)

 

 

 

Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās

personas apliecība Nr. _____

 

 

 

 

 

 

foto-

kartītes

vieta

 

 

Vārds _________________________________

Uzvārds _______________________________

Personas kods ____________ - _____________

Nr. vienotajā valsts reģistrā ________________

Izsniegšanas datums ______________________

 

/pašsabrūkošas

hologrammas

vieta/

 

Izsniedzējs _____________________________

_____________________________

 

 

 

 

 

Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas apliecība

izsniegta saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku

likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacija avārijas

rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 5.pantu.

Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajai personai ir tiesības

uz likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem atvieglojumiem.

 

/karstspiedes

hologrammas Latvijas Republika

vieta/

 

 

 

 

Labklājības ministrs R. Jurdžs