Sociālajai rehabilitācijai  

Lai Černobiļas AES avārijas seku likvidators saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus izziņā 027/u rakstīt tikai kodētas diagnozes Mk noteikumu Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" no 2009.gada 31.marta noteiltajā kārtībā, kā arī norādīt:

Lūdzu piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;

Nav medicīniskas kontrindikācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.