Černobiļas bērni  

Sadarbojoties ar Latvijas bērnu fondu ir iespēja pieteikt  bezmaksas vasaras nometnei. Bērnu vecums no 7 - 14 gadiem.

Lai optimizētu sadarbību starp Latvijas bērnu fondu un Latvijas savienības "Černobiļa" projektu "Černobiļas bērni" ludzam sūtīt informāciju par sevi - Vārds, uzvārds, kontakttelefons, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, un informāciju par Jūsu bērniem, norādot to dzimšanas gadu, uz elektoniskā pasta adresi [email protected] ar norādi "Černobiļas bērni" Šī informācija tiks izmantota, lai iespējami ātrāk paziņotu par pieejamajiem pasākumiem un to, lai pakalpojums būtu pieejamāks iespējami plašākai "Černobiļas bērni" daļai.