Eiropas savienība atceras Černobiļas avāriju  

 

04-04-2011 LV  Eiropas Parlamenta debates

 PIRMDIENA, 2011. GADA 4. APRĪLIS

 SĒDI VADA: J. BUZEK

Priekšsēdētājs

 (Sēdi atklāja plkst. 17:05)

 1. Sesijas atsākšana

 Priekšsēdētājs. - Pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sēdi, kas tika pārtraukta ceturtdien, 2011. gada 24. martā.

 2. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana (sk. protokolu)

 3. Priekšsēdētāja paziņojumi

 Priekšsēdētājs. - Sākumā es gribētu izteikt vairākus komentārus un sniegt informāciju.

 26. aprīlī apritēs 25 gadi kopš Černobiļas katastrofas, kas bija nopietnākā kodolavārija cilvēces vēsturē. Mēs joprojām atceramies tos, kuri ziedoja savu veselību vai pat dzīvību cīņā ar šo katastrofu, kā arī tos simtus tūkstošus cilvēku, kuriem bija jāpamet savas mājas.

Toreizējās bijušā Austrumu bloka valstu iestādes informāciju par katastrofu pārāk ilgi slēpa no pasaules un, pats galvenais, no saviem pilsoņiem. Tādējādi bija daudz grūtāk pieņemt jebkādus lēmumus par katastrofas seku mazināšanu. Tomēr vēlāk Černobiļa kļuva par simbolu efektīvai sadarbībai starp katastrofas skarto valstu iestādēm un starptautisko sabiedrību. Šodien, pieminot Černobiļas katastrofu, mūsu domas ir kopā arī ar japāņu tautu, kas cīnās ar cunami un Fukušimas kodolspēkstacijas katastrofas atskaņām.

Eiropas Parlamenta debates