Sociāli apdrošinātās personas un sociālās apdrošināšanas vidējā iemaksu alga EUR  

Pamatojoties uz izmaiņām likumdošanā par kaitējuma atlīdzību, tā tiek aprēķināta procentuāli no iepriekšējās vidējās algas valstī, to reizinot ar 50% un vēlreiz reizinot ar konkrētā avārijas seku likvidēšanas darbu dalībnieka darbnespējas procentu.

Sociāli apdrošinātās personas un sociālās apdrošināšanas vidējā iemaksu alga EUR

Gads Sociāli apdrošināto personu vidējā iemaksu alga (EUR)
2017 764.42
2018 839.13
2019 908.89