Zobārstniecība  

Par valsts apmaksātajiem zobārstniecības pakalpojumiem

Veselības ministrija  iepazinās ar Jūsu 2010.gada 31.oktobra elektronisko vēstuli, kurā lūdzat skaidrojumu par kārtību, kādā  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki (turpmāk - Dalībnieki) var saņemt valsts apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus un sniedz sekojošu informāciju:

1.Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi „Veselības aprūpes organizēšanas kārtība" (turpmāk- Noteikumi Nr.1046) nosaka kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta, ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam ir līgums ar Veselības norēķinu centru par noteiktu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Noteikumu Nr.1046 14.1. punktā noteikts, ka zobārstniecības pakalpojumi netiek apmaksāti no valsts budžeta, ar dažiem izņēmumiem, tai skaitā:

 Dalībniekiem no veselības aprūpes budžeta 50% apmērā apmaksā zobārstniecības pakalpojumus, ja pakalpojums saņemts pie pakalpojumu sniedzēja, kuram ir līgums ar Veselības norēķinu centru par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu;

 Dalībniekiem par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm 100% apmērā, ja pakalpojums saņemts pie pakalpojumu sniedzēja, kuram ir līgums ar Veselības norēķinu centru par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu.

Tādejādi, ja Dalībniekam nepieciešami valsts apmaksātie zobārstniecības pakalpojumi:

pirmkārt- jānoskaidro, kuras zobārstniecības prakses ir noslēgušas līgumu ar Veselības norēķinu centru par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu (Veselības norēķinu centra bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234);

otrkārt- jāpierakstās pie pakalpojumu sniedzēja nepieciešamo valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanai, informējot pakalpojumu sniedzēju, ka pakalpojumu jāsaņem kā Dalībniekam un noteiktā laikā saskaņā ar pieraksta laiku jāsaņem valsts apmaksātais pakalpojums.

2.Jautājumā par apdrošināšanas polisēm norādām,  ka privāto apdrošināšanas kompāniju piedāvātās veselības apdrošināšanas polises un to darbība nav Veselības ministrijas kompetencē, jo nav saistīta ar valsts garantēto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu veselības aprūpes budžeta ietvaros.

Veselības apdrošināšanas polises iegāde apdrošināšanas kompānijā ir katra iedzīvotāja personīgā izvēle. Informāciju par to, kādus apdrošināšanas pakalpojumus piedāvā apdrošinātāji, Jūs varat iegūt apdrošināšanas kompānijās, kā arī Latvijas Apdrošinātāju asociācijā.

Par Jūsu vēstulē pieminēto Noteikumu Nr.1046 11.pielikumu „Primārās veselības aprūpes finanšu  līdzekļu sadale" norādām, ka minētajā pielikumā ietvertā  informācija ir saistoša Veselības norēķinu centram finanšu līdzekļu plānošanai, slēdzot līgumus ar pakalpojumu sniedzēju.

Valsts sekretāra vietnieks                                                                 J.Bundulis

 

L.Eglīte 67876091

[email protected] 

 

 Ārstniecības iestāžu saraksts, kas nodrošina zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Npk

Teritoriālā nodaļa

Ārstniecības iestādes nosaukums

1

NVD Kurzemes nodaļa

LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

2

NVD Kurzemes nodaļa

MEDENT, SIA

3

NVD Kurzemes nodaļa

Klīnika ZINTA, SIA

4

NVD Kurzemes nodaļa

Dz.Ozoliņas zobārstniecības kabinets, SIA

5

NVD Kurzemes nodaļa

Krasta Astrīda -ārsta prakse zobārstniecībā

6

NVD Kurzemes nodaļa

SALDUS ZOBĀRSTNIECĪBA, SIA

7

NVD Kurzemes nodaļa

Medinteks, SIA

8

NVD Kurzemes nodaļa

TALSU SANUS, SIA

9

NVD Kurzemes nodaļa

Stāmers Vilnis - ārsta prakse zobārstniecībā

10

NVD Kurzemes nodaļa

Grīvane Aelita -ārsta prakse zobārstniecībā

11

NVD Kurzemes nodaļa

Ancāne Lūcija - ārsta prakse zobārstniecībā

12

NVD Kurzemes nodaļa

Veismane Gita - ārsta prakse zobārstniecībā

13

NVD Kurzemes nodaļa

Zīriņa Inta - ārsta prakse zobārstniecībā

14

NVD Kurzemes nodaļa

Studena Ivonna - ārsta prakse zobārstniecībā

15

NVD Kurzemes nodaļa

Krūzmane Anda - ārsta prakse zobārstniecībā

16

NVD Latgales nodaļa

GRĪVAS POLIKLĪNIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

17

NVD Latgales nodaļa

Daugavpils zobārstniecības poliklīnika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

18

NVD Latgales nodaļa

Rēzeknes veselības aprūpes centrs, SIA

19

NVD Latgales nodaļa

Krāslavas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

20

NVD Latgales nodaļa

Maceviča Ilona - ārsta prakse zobārstniecībā

21

NVD Latgales nodaļa

Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

22

NVD Latgales nodaļa

Poplavska Lilija - ārsta prakse zobārstniecībā

23

NVD Latgales nodaļa

Kozuļ-Kaža Anna - ārsta prakse zobārstniecībā

24

NVD Latgales nodaļa

Rubula Viktorija - ārsta prakse zobārstniecībā

25

NVD Latgales nodaļa

Oļševska Ināra - ģimenes ārsta un zobārsta prakse

26

NVD Latgales nodaļa

Šekšujeva Irina - ārsta prakse zobārstniecībā

27

NVD Rīgas nodaļa

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

28

NVD Rīgas nodaļa

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

29

NVD Rīgas nodaļa

Rīgas 1.slimnīca, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

30

NVD Rīgas nodaļa

DZELZCEĻA VESELĪBAS CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

31

NVD Rīgas nodaļa

Veselības centru apvienība, AS

32

NVD Rīgas nodaļa

SANADENTS ZA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

33

NVD Rīgas nodaļa

Modus Invest, SIA

34

NVD Rīgas nodaļa

Olaines veselības centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

35

NVD Rīgas nodaļa

STOMATOLOGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

36

NVD Vidzemes nodaļa

Jenča Maija - ārsta prakse zobārstniecībā

37

NVD Vidzemes nodaļa

SANDRAS VIĻUMSONES PRIVĀTPRAKSE, SIA

38

NVD Vidzemes nodaļa

Vilčinska Viola - ārsta prakse zobārstniecībā

39

NVD Vidzemes nodaļa

Rozena Valentīna - ārsta prakse zobārstniecībā

40

NVD Vidzemes nodaļa

Buzijans Veniamins - ārsta prakse zobārstniecībā

41

NVD Vidzemes nodaļa

Milakne Vija - ārsta prakse zobārstniecībā

42

NVD Vidzemes nodaļa

LIVITA, SIA

43

NVD Vidzemes nodaļa

Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnika, SIA

44

NVD Vidzemes nodaļa

Veigule Mārīte - ārsta prakse zobārstniecībā

45

NVD Vidzemes nodaļa

Linde Inta -ārsta prakse zobārstniecībā

46

NVD Vidzemes nodaļa

Limbažu slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

47

NVD Vidzemes nodaļa

Ješčenko Lidija - ārsta prakse zobārstniecībā

48

NVD Vidzemes nodaļa

GUNTA, Guntas Gleizdes individuālais uzņēmums

49

NVD Vidzemes nodaļa

G.Ikšeles individuālais uzņēmums

50

NVD Vidzemes nodaļa

Zuntes individuālais zobārstniecības uzņēmums

51

NVD Vidzemes nodaļa

Dienavas individuālais zobārstniecības uzņēmums

52

NVD Vidzemes nodaļa

Caune Sarmīte - ārsta prakse zobārstniecībā

53

NVD Vidzemes nodaļa

RUGITA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

54

NVD Vidzemes nodaļa

VINETAS ZVIEDRES ZOBĀRSTNIECĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

55

NVD Zemgales nodaļa

Upītes zobārstniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

56

NVD Zemgales nodaļa

Rubule Kristīne - ārsta prakse zobārstniecībā

57

NVD Zemgales nodaļa

Jēkabpils reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

58

NVD Zemgales nodaļa

DOO,  SIA

59

NVD Zemgales nodaļa

Spulle Dace -ārsta prakse zobārstniecībā

60

NVD Zemgales nodaļa

K.Vizules zobārstniecības prakse, IK

61

NVD Zemgales nodaļa

Zemgales mutes veselības centrs, SIA

62

NVD Zemgales nodaļa

Bauskas zobārstniecība, SIA

63

NVD Zemgales nodaļa

Štosa Dina - ārsta prakse zobārstniecībā

64

NVD Zemgales nodaļa

Ūdre Iveta - ārsta prakse zobārstniecībā

65

NVD Zemgales nodaļa

Ogres rajona slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

66

NVD Zemgales nodaļa

Andersones zobārstniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību