Īpašuma nodoklis  

Katrā pašvaldībā ir atšķirīgi noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Iesakām katram savā pašvaldībā precizēt iespēju saņemt šos atvieglojumus.

Šādi atvieglojumi noteikti ir Salacgrīvas novadā, Līvānu novadā.