Atskaišu sapulce 16.12.2010  

Valdes priekšsēdētāja vietnieks Māris Šops informā par sabiedrības paveikto 2010 gadā. Pateicas sabiedrības atbalstītājiem. Nozīmē par "Černobiļas bērnu" koordinatoru Ilmāru Kalniņu.

Ilmārs Bruņenieks informē par  Ukrainas biedrības Černobiļa Kijevā konferencē notikušajiem pasākumiem un tur pieņemto rezolūciju. Tāpat Bruņenieka kungs informē par Černobiļas avārijas 25.gadadienai plānoto grāmatas izdošanas gaitu.

Ilmārs Kalniņš informē par Ukrainas biedrības Černobiļa Kijevā konferenci - īpaši pētījumi par radiācijas ietekmi uz bērniem, kuri ieņemti no Černobiļas atomreaktora seku likvidatoriem pēc avārijas seku likvidācijas. Ilmārs Kalniņs klātesošos informē par mājas lapu www.chernobyl.lv un problēmām ar tās publicēšanu citās valodās.

Māris Šops ar ģenerālmajoru Ilmāru Bruņenieku apbalvo ar Latvijas savienības "Černobiļa"goda zīmi.