Atskaišu sapulce 2011  

Biedrības Latvijas Savienība „Černobiļa" 2011.gada atskaites sapulce.
Ziemassvētku vakars

Ķekavā, 2011.gada 15.decembrī, plkst.: 17.00

Sapulcē arī piedalījās uzlūgtie viesi: Ukrainas vēstnieks Latvijā A.Oleiniks ar kundzi, Krievijas vēstniecības Latvijā Sociālās nodaļas vadītājs V.Frolovs, Ķekavas novada domes priekšsēdētājs R.Jurķis ar kundzi, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Krūmiņš, Ķekavas novada domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja G.Logina, Labklājības ministrijas vecākais referents J.Strebkovs, P.Stradiņa slimnīcas poliklīnikas vadītāja I.Supe, P.Stradiņa slimnīcas Aroda un Radiācijas medicīnas nodaļas vadītāja J.Cīrule

 Sapulces dalībniekus sveica Ķekavas mūzikas skolas bērnu ansamblis „Cīrulītis" Lanas Saveļjevas vadība.

 Par 2011. gada biedrības Latvijas savienība Černobiļa (turpmāk Biedrība) valdes darba plāna izpildi, atskaiti sniedza Biedrības valdes priekšsēdētajs-prezidents A.Ā.Vērzemnieks. Viņš pastāstīja, ka notikušas 13 valdes sēdes un 3 izbraukuma valdes sēdes Līvānos, Jaundubultos un Valkā, kurās apspriesti 2011. gada darba plānā ietverto uzdevumu izpilde, pasākumu izvešana u.c. aktuāli jautājumi. Viņš atzīmēja, ka Valdes darba plāns 2011. gadā tika pieskaņots Černobiļas 25 gadskārtas atcerei. Galvenie pasākumi: pasākumi, kuri saistīti ar Černobiļas traģēdijas 25 gadadienas atceri P.Stradiņa slimnīcā, kurā piedalījās Valsts prezidents V.Zatlers, Černobiļas upuru piemiņas pasākums Likteņdārzā, darbs izstādes veidošanā „Tiem kas glāba pasauli - Černobiļa 25" Valsts ugunsdzēsības muzejā, un citi pasākumi ir veikti pateicoties visa valdes sastāva aktīvai darbībai. Ir izdota grāmata- Černobiļa arvien mūsu atmiņā. Milzīgs darbs tika veikts šā gada garumā, lai izdotu grāmatu visiem valdes locekļiem piedaloties, nerēķinoties ar laiku un tikai sabiedriskā kārtā. Valde ir sadarbojusies ar Valsts, pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām, Valsts tiesībsargu, LR Saeimu, LR Satversmes tiesu, P.Stradiņa slimnīcas Valdi u.c. institūcijām lai risinātu Biedrības biedru- Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālas aizsardzības un veselības aprūpes jautājumus. Viens no valdes dienas kartības galvenajiem jautājumiem ir pensiju palielināšanas jautājuma risināšana tiem invalīdiem, kuri saņem vecuma pensiju, bet līdz vecuma pensijas saņemšanai ir saņēmuši invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības apmēra un invaliditātes grupa viņiem ir piešķirta līdz 2000. gada 1. janvārim. Šo problēmu izlems Satversmes tiesa un Jaunā 2012. gadā gaidīsim tās lēmumu. Valde ir sadarbojusies ar masu informācijas līdzekļiem - televīziju, radio un laikrakstu redakcijām, lai sabiedrībai izklāstītu mūsu problēmas, kā arī lai to informētu par mūsu aktualitātēm. Valde ir piedalījusies dažādos pasākumos, konferencēs, kas saistīti ar Černobiļas traģēdijas piemiņu, ka arī Fukusimas traģēdiju. Valdes locekļi V.Cenkurs-Lilinšteins, I.Kalniņš ir piedalījušies konferencē Černobiļas traģēdijas 25. gadskārtas atcerei, kuru vadīja Krievijas patriarhs Kirils Ukrainā š.g. 26., 27. aprīlī. Valde sadarbojas ar Starptautisko organizāciju „Černobiļas savienība", kā arī uztur sakarus ar Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas, Pleskavas apgabala, Pēterburgas pilsētas „Černobiliešu" biedrībām. Valde uztur sakarus ar Chernobyl Hibakucha Fund Japānā. Valde darbojas Rīgā, Merķeļa iela 11,403 istabā. Biedru pieņemšanas laiks ir katru otrdienu no 12.00 līdz 17.00. Gada laikā pēc palīdzības dažādos jautājumos ir vērsušies 117 Biedrības biedru un 541 persona, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuri nav Biedrības biedri, galvenokārt no Rīgas un no lauku novadiem. A.Ā.Vērzemnieks atzīmēja, ka 2012. gadā tiks veikta biedru pārreģistrācija. A.Ā.Vērzemnieks pateicās visiem valdes locekļiem - M.Šopam, I.Bruņeniekam, I.Kalniņam, V.Cenkuram-Lilinšteinam, G.Šulcam, J.Viktorovam, A.Ivanovam, daudziem Biedrības darba koordinatoriem novados - V.Ļaškevičam, N.Upītim, J.Bogdanovam, H.Černovam I.Krutenkovam, J.Kurtišam, J.Mustem, A.Rozovam, G.Sīpolam, J.Biukam, A.Leitānam, V.Škepastam, Marijai Brigitai, A.Toporkovam, A.Saukam, N.Sokolovam u.c. par aktīvu piedalīšanos pasākumos un darbu, kas veikts sabiedriskā kārtā. A.Ā.Vērzemnieks izklāstīja Biedrības valdes darba plānu 2012. gadam, kā arī pateicās visiem sapulces viesiem par sadarbību. Klātesošiem īsu runu teica Ukrainas vēstnieks Latvijā A.Oleiniks, Ķekavas Domes priekšsēdētājs R.Jurģis, Krievijas vēstniecības sociālas nodaļas vadītājs V.Frolovs, kā arī debatēs runāja M.Šops, I.Bruņenieks, I.Supe, J.Cīrule, J.Strebkovs, J.Muste, A.Ivanovs, J.Kurtišs, G.Šulcs, V.Ļaškēvičs u.c.

Ar Biedrības goda zīmi tika apbalvoti:

  • Valsts sociālas integrācijas centra Jaundubulti galvenā medmāsa Ludmila Jefimova par ieguldīto darbu ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociāla un veselības rehabilitācijā.
  • Biedrības biedrs atvaļināts Latvijas Aizsardzības spēku pulkvedis Jānis Kurtišs - par aktīvu sabiedrisko darbu, kā Biedrības Jūrmalas pilsētas koordinators.

Tika sveikti:

  • akarā ar 70 gadu jubileju Biedrības valdes priekšsēdētājs-prezidents A.Ā.Vērzemnieks;
  • sakarā ar 60 gadu jubileju Biedrības Aizkraukles novada koordinators Nikolajs Sokolovs.