Viesošanās Jaundubultu sociālās integrācijas valsts aģentūrā.  

 

2013. gada 20. novembrī Latvijas savienības „Černobiļa" valdes pārstāvji apmeklēja Valsts Sociālās integrācijas valsts aģentūru Jaundubultos, turpmāk tekstā SIVA. Tikšanās laikā ar direktora vietniece, direktora p.i. Ingrīdu Misūni, tika pārrunāta Černobiļas avārijas seku likvidatoru iespēja savlaicīgi apmeklēt sociālo rehabilitāciju. Latvijas savienība „Černobiļa" iepazīstināja SIVA pārstāvi ar Labklājības ministrijas saraksti par iemesliem, kādēļ Černobiļas avārijas seku likvidatori nesaņem sociālo rehabilitāciju likumā noteiktajā termiņā.

Latvijas savienība "Černobiļa" izteica pateicību Vitai Bundzeniecei, apbalvojot viņu ar Latvijas savienības Černobiļa goda zīmi.