Bērnudārzi  

Ar Rīgas Domi esam uzsākuši saraksti par bērnu dārzu vietu piešķiršanu Černobiļas AES seku likvidatoru bērniem.