Māra un Lijas ŠOPU rīkotais draudzības vakars  

2012.gada 28. un 29. jūlilā Latvijas savienības "Černobiļa" viceprezidents Māris Šops kopā ar savu dzīvesbiedri Liju šopu rīkoja Latvijas savienības "Černobiļa" aktīvistu un domu biedru draudzības vakaru Lijas un Māra dzimtajās Liepas pagasta mājās "Viduspenderi" Cēsu rajonā.

Vakars sākās ar Liepas pagasta iepazīšanu. Apmeklējām "Lielo ellīti", dzejnieka E.Veidenbauma un tēlnieka A.Jullas atdusas vietas.

No pulkstens 18.00 saviesīgs vakars ar viesu iepazīstināšanu un uzrunām.

pateicamies pasākuma rīkotājiem par laipno uzņemšanu, bagātīgi klāto galdu un jauko atpūtu.