Atskaišu sapulce 2012  

Kā ierasts reizi gadā jatvijas savienības "Černobiļa" valde sniedz atskaiti par paveikto, informē par nākotnes plāniem, kā arī godina tos, kas ieguldījuši darbu "Černobiliešu" interešu aizstāvībai un veselības uzlabošanai.

Pasākumu atspoguļoja Ķekavas novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas novads” 2013. gada. 12. februārī:

"Mēs varam lepoties

 

Ķekavā uz atskaišu sapulci pulcējās Latvijas Savienības Černobiļa aktīvisti no visas Latvijas. Pasākuma laikā ar Latvijas Savienības Černobiļa goda zīmi tika apbalvota Ķekavas novada pašvaldības sociālā dienesta darbiniece Vita Miezīte par nozīmīgu ieguldījumu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālajā aprūpē.

Apbalvojumu V. Miezītei pasniedza Černobiļas prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks un viceprezidents, goda zīmes domes priekšsēdētājs Māris Šops.

Savukārt pārstāvji no Latvijas aizsardzības fonda Lāčplēsis un Afganistānas kara veterānu asociācijas apbalvoja Latvijas Savienības Černobiļa avārijas seku likvidēšanas dalībniekus, kuri riskējot ar savu veselību un dzīvību pašaizliedzīgi veica glābšanas darbus Černobiļā 1986. un 1987. gadā.

 Pārskatu par paveikto aizvadītajā gadā sniedza Černobiļas prezidents A.Ā. Vērzemnieks, kurš savā atskaites ziņojumā pateicās Ķekavas novada domei, SIA Co Priedes valdes priekšsēdētājam Pēterim Gekam, SIA Ķekavas dārzi valdes priekšsēdētājam Ivaram Mangulim un citiem par sniegto atbalstu Latvijas Savienības Černobiļa biedrībai.

Pateicoties atbalstītāju atsaucībai, biedrība varēja realizēt daudzas ieceres, piemēram, izveidot izstādi ar devīzi Tie, kas glāba pasauli. Izstāde guva lielu atsaucību Latvijas pilsētās un novados.

 

Māris Šops"