Ilmāram Bruņeniekam 80  

Šā gada julijā musu valdes loceklim Ilmāram Bruņeniekam palika 80!

Latvijas savienības "Černobiļa" vārdā sirsnīgi sveicam gaviļnieku.

Vālam veselību, izturību un turpināt aktīvi līdzdarboties Latvijas savienībā "Černobiļa"!