SIVA Jaundubultu apmeklējums  

2015.gada 29.janvārī daļa Latvijas savienības "Černobiļa" valdes apmeklēja Sociālās integrācijas Valsts aģentūru. Tikāmies ar vienu no ārstiem un SIVA vadību. Ar direktori un direktores vietnieci analizējām rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas problēmas. SIVA vadītāja informēja par to, ka daži sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji neievēro iekšējās kārtības noteikumus. Vienam Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekam par notektās kārtības neievērošanu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pārtraukta priekšlaicīgi.

Latvijas savienības "Černobiļa" valde lūdz SIVA pakalpojumu saņēmējus ievērot iekšējās kārtības noteikumus.