Lekcija Kara muzejā  

2012.gada 04.septembrī Kara muzejs rīkoja lekciju ciklu "Civilā aizsardzība pagātnē un mūsdienās". No Latvijas savienības "Černobiļa" ar lekcijām uzstājās Ilmārs Bruņenieks, kurš klātesošos informēja par Civilās aizsardzības nepieciešamību un pirmsākumiem, kā arī izklāstīja civilās aizsardzības vietu un lomu Padomju savienībā, sīkāk informējot par civilo aizsardzību Latvijas padomju republikā. Arnolds Ārvalds Vērzemnieks klātešošos iepazīstināja ar Černobiļas atomreaktora 4. bloka avārijas seku likvidēšanas gaitu.