Viesošanās Kijevā 2019.gada februārī  

 

Latvijas Savienības "Černobiļa" valdes locekļi Ilmārs Kalniņš un Māris Šops no 2019. gada 18.februāra līdz 22. februārim viesojās Ukrainas galvaspilsētā Kijevā. Apmeklēja Černobiļas AES avārijas piemiņas laukumu Desņjanskij rajonā. Tikāmies ar Starptautiskās Černobiļas avārijas seku likvidēšanas darbu un invalīdu biedrības vadību. Pabija Černobiļas atomstacijas darbinieku un invalīdu biedrībā. No tikšanās ar biedrības pārstāvjiem visspilgtākā atmiņā palika mirušo avārijas seku likvidēšanas darbu, Černobiļas AES darbinieku reģistrācijas grāmata. Neilgi pirms mūsu ierašanās biedrība saņēma kārtējo faksa sūtījumu ar mirušajiem Černobiļas AES seku likvidēšanas darbu dalībniekiem, atomelektrostacijas darbiniekiem. Šī biedrība sadarbībā ar Starptautisko Černobiļas organizāciju visciešāk sadarbojas ar Kijevas pilsētas Desnjanskij rajona vadību un rūpējas par piemiņas laukuma uzturēšanu un saglabāšanu.  Tikāmies arī ar Kijevas pilsētas Desņjanskij rajona vadību, kura neskatoties uz saspringto darba grafiku atrada iespēju satikties. Apmeklējām Ukrainas Invalīdu un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu dalībnieku biedrību. Atšķirībā no mūsu pieredzes šī biedrība pieņem apmeklētājus katru dienu. Tikāmies ar Černobiļas AES avārijas muzeja vadītāju, kura laipni izrādīja muzeju. Iespaidīgi. Muzejs ir ļoti apmeklēts no daudzām valstīm. Kā viens no eksponātiem, kuram nevar paiet garām ir avarējušā reaktora modelis pirms avārijas, pēc avārijas un pēc sarkofāga uzcelšanas. Ļoti iespaidīga datorsimulācija radiācijas izplatīšanās procesam pēc Černobiļas AES avārijas pa datumiem un stundām.  Noskaidrojām arī to, ka katram Černobiļas AES seku likvidēšanas darbu dalībniekam  ir iespēja pieteikties un tikt iekļautam, muzeja esošajā likvidatoru datu bāzē - piemiņas grāmatā

Dalījāmies savstarpējā pieredzē par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu dalībnieku interešu aizsardzību. Kā jauna iespēja avārijas seku likvidēšanas darbu dalībnieka statusa iegūšanā obligātā karadienesta karavīriem, kuriem karaklausības apliecībā nav ieraksta par piedalīšanos šajos darbos, ir Starptautiskās Černobiļas avārijas seku likvidēšanas darbu un invalīdu biedrības iesaistīšanās apliecinošo dokumentu meklēšanā Ukrainā.