Mārtiņu Bojāru apbalvo piemiņas zīmi “30 gadi kopš sarkofāga celtniecības”  

 

2017.gada  28.augustā, Mārupes domē vizītē viesojās biedrības "Latvijas savienība Černobiļa" pārstāvji.

Vizītes laikā biedrības valdes priekšsēdētājs Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks svinīgi pasniedza Mārupes novada Domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram īpaši izgatavotu piemiņas zīmi "30 gadi kopš sarkofāga celtniecības". Vizītē Mārupes domē bija ieradušies arī biedrības pārstāvji  - Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas koordinators Vjačeslavs Ļaškevičs, Mārupes novada koordinators Igors Koptenkovs un Rimantas Pagiris.

Tikšanās laikā domes un biedrības pārstāvji pārrunāja dažādus aktuālus sociālos jautājumus un to iespējamos risinājumus, kā arī pašvaldības atbalsta iespējas.

Šobrīd černobiliešiem lielākā problēma ir veselība. Valsts no savas puses nodrošina bezmaksas medicīnisko palīdzību, taču par zālēm jāmaksā pašiem. Mārupes pašvaldība savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem piešķir pabalstu veselības aprūpei 150 eiro gadā, kā arī pabalstu ēdināšanai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku bērniem pirmsskolas izglītības iestādē un vispārizglītojošā iestādē līdz 9.klasei. Tāpat pašvaldība piešķir arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90 % apmērā.