Tikšanās ar SIVA vadītāju  

Sociālās integrācijas Valsts aģentūru jau kādu laiku vada I.Jurševska. Latvijas savienības "Černobiļa" valde pieteicās vizītē, lai apspriestu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālās rehabilitācijas problēmas, kā arī uzzinātu I.Jurševskas prioritātes. A.Ā.Vērzemnieks apsveica I.Jurševskas kundzi ar iecelšanu par SIVA Jaundubulti vadītāju. I.Bruņinieks uzdāvināja I.Jurševskai grāmatu ar Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atmiņu stāstiem, lai SIVAS vadītāja iepazītu šos notikumus. Apspriedām ar sociālo rehabilitāciju saistītās problēmas. Pati galvenā problēma ir finansējuma trūkums, kā rezultātā Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki sociālo rehabilitāciju saņem ne vis reizi gadā, kā to nosaka likums, bet gan, reizi divarpus gados. Apspriedām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pārcelšanas iespējas un SIVA viedokli šajā jautājumā. Tika apspriesti citi Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku uzdotie jautājumi, kurus SIVA vadībai uzdeva Latvijas savienības "Černobiļa" valde.

Pēc šīs tikšanās apmeklējām Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku I.Koptenkovu, kurš šajā laikā atradās SIVA.