Pasniedzam Latvijas Savienības Černobiļa goda zīmi SIVA direktorei Ilonai Jurševskai  

2018.gada 11.decembrī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) telpās Latvijas savienības “Černobiļa” prezidents Arnolds Vērzemnieks, viceprezidents Ilmārs Kalniņš un viceprezidents, apbalvošanas Goda zīmes domes priekšsēdētājs Māris Šops pasniedza SIVA direktorei Ilonai Jurševskai Latvijas savienības “Černobiļa” augstāko apbalvojumu “Goda zīme”. Goda zīmes pasniegšanas brīdī klāt bija arī Rīgas pilsētas Černobiļas nodaļas koordinators ģenerālis Aleksejs Ivanovs.

Pirms apbalvošanas Latvijas savienības “Černobiļa” prezidents A.Vērzemnieks sacīja: “Mūsu sadarbība ar Jums bijusi ilggadīga un vienmēr pozitīva jautājumu risināšanā! Liels paldies par Jūsu darbu! Vēlu veiksmi, veselību un turpināt iesākto
darbu!”.

Savukārt Latvijas savienības “Černobiļa” viceprezidents, apbalvošanas Goda zīmes domes priekšsēdētājs Māris Šops akcentēja, ka “Tagadne, nākotne nekad nebūs laba bez pagātnes” un sniedza īsu ieskatu vēstures notikumos, kā arī
informatīvus datus par sniegtajiem apbalvojumiem.

Goda zīme SIVA direktorei tika pasniegta par nozīmīgu ieguldījumu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālajā aprūpē un godinot Latvijas valsts proklamēšanas 100.gadadienu.

Saņemot apbalvojumu, SIVA direktore Ilona Jurševska sacīja: “Man ir liels gods saņemt tik augstu novērtējumu – Latvijas savienības “Černobiļa” Goda zīmi un strādāt avārijas seku likvidētāju veselības labā!

 

SIVA mājas lapa