Ceļojošā izstāde  

2014.gada 20.janvārī biedrības Latvijas savienība "Černobiļa" preziяents Ārnolds Ārvaldis Vērzemnieks un valdes locekļi  Māros Šops un Ilmārs Kalniņš piedalījās ceļojošās izstādes "Tiem kas glāba pasauli" atklāšanā Salacgrīvā.

Izstādi atklāja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Izstādi apmeklēja Salacgrīvas vidusskolas skolēni un skolotāji, kā arī apkārtnē dzīvojošie Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.

Plānojas atkārtota biedrības Latvijas savienības Černobiļa valdes locekļa Ilmāra Bruņenieka tikšanās ar interesentiem 2014.gada 24. februārī.