Valdes sēde 11.11.2010  

Valdes sēde notiek Ķekavā 2010. gada 11. novembrī.

Dienas kārtībā - Latvijas savienības "Černobiļa" 21.10.2010. Valdes sēdes izpilde (A.Ā.Vērzemnieks);  Lattvijas savienības "Černobiļa" atskaišu sapulces ar nosaukumu "Valdes atskaite par 2010. gadā paveikto un uzdevumi 2011. gadam" (A.Ā.Vērzemnieks, M.Šops); Atmiņu grāmatas melnraksta "Černobiļa aizvien mūsu atmiņā" tapšanas gaita (A.Ā.Vērzemnieks, I.Bruņenieks, M.Šops) un citi organizatoriski jautājumi. Par dažādiem jautājumiem ar viedokļiem dalījās G.Šulcs, V.Cenkurs-Lilenšteins, J.Viktorovs un I.Kalniņš.

Nolēma paātrināt atmiņu grāmatas tapšanas gaitu un ar to saistītos pasākumus (atbildīgie I.Bruņenieks un I.Kalniņš)

Vienojās par to, ka 2010.gada 16.decembra atskaišu sapulce sāksies 17.00 un notiks Ķekavā (Atbildīgie A.Ā.Vērzemnieks, M.Šops).  

Tika lemts par citiem organizatoriskiem jautājumiem, saistītiem ar Ziemassvētkiem un gadu miju. Sakarā ar S.Ševčenko slimību viņa pienākumus saistībā ar projektu "Černobiļas bērni" uzdot I.Kalniņam.