Valsts prezidenta atvadu pasākums  

 

2011. gada 03. jūlijā Valsts prezidents Valdis Zatlers Likteņdārzā rīkoja atvadu pasākumu, kurā piedalījās arī Latvijas savienības Černobiļa pārstāvji.