Iebraukšana Jūrmalā  

Jūrmalas administratīvajā teritorijā atrodas ārstniecības iestādes, kas Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbu dalībniekiem piedāvā speciāli izstrādātās rehabilitācijas programmas. Tāpat biedrība “Latvijas Savienība “Černobiļa”” ir izteikusi lūgumu paredzēt bezmaksas iebraukšanu Jūrmalas pilsētā (2017.gada 19.decembra vēstule Nr.023). Tā kā VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, kas uztur Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu vienotu datubāzi, ir piekritusi informācijas apmaiņai, ir paredzēts, ka bezmaksas caurlaides Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem tiks reģistrētas automātiski.

Jūrmalas pilsētas dome  2018.gada 22.novembrī veica grozījumus Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Noteikumi vēl nav stājušies spēkā!

https://jurmala.lv/docs/k18/s/k18s039.htm